(BAGIAN KE-1) Kajian Kitab Ihyā Ulūmiddīn

PELATIHAN JIWA,
PEMURNIAN AKHLAK, DAN
PENGOBATAN PENYAKIT-PENYAKIT HATI

Dengan Nama Allah
Pemberi Kasih Yang Maha Pengasih

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah yang telah mendistribusikan berbagai urusan dengan pengaturan-Nya, menyeimbangkan susunan ciptaan ini dan menjadikan baik tampilannya, menghiasi tampilan manusia dengan pembentukan dan penetapan kadar yang baik, mencegah manusia itu dari kelebihan dan kekurangan pada bentuk dan ukurannya, menganugerahkan pemurnian akhlak kepada usaha sungguh-sungguh (ijtihād) seorang hamba dan penyegeraannya, mendorong hamba itu ke pemurnian akhlak dengan penyampaikan berita menakutkan dan peringatan dari-Nya, memudahkan upaya hamba-hamba-Nya dalam pemurnian akhlak itu dengan taufik dan kelapangan dari-Nya, dan mengaruniakan kepada mereka kemudahan atas kesulitan dan kesempitannya.

Shalawat dan salam terlimpah kepada Muhammad, hamba Allah, juga nabi-Nya, insan yang mengasihi dan dikasihi (habīb)-Nya, insan pilihan-Nya, penyampai kabar menggembirakan dari-Nya, penyampai kabar menakutkan dari-Nya, yang senantiasa memancarkan cahaya-cahaya kenabian di antara rahasia-rahasia-Nya, dan yang yang selalu menegakkan kemuliaan hakikat kebenaran dari dasar dan permulaannya, juga kepada keluarganya, sahabatnya yang telah menyucikan wajah Islam dari kegelapan kekufuran dan pelayan-pelayannya dan membakar material batil sehingga mereka tidak tercemar olehnya, sedikit ataupun banyak.

Amma ba’du…

Maka, akhlak yang baik adalah sifat sang junjungan para rasul (yaitu Nabi Muhammad saw.) dan amal paling utama orang-orang shiddīq. Akhlak yang baik, tegasnya, adalah separuh dari agama serta buah dari pencurahan segala kemampuan diri (mujahadah) orang-orang bertakwa dan latihan (riyādhah) para penghamba.

Bersambung…


NGAJI
IHYĀ ‘ULŪMIDDĪN LIL IMĀM AL-GHAZĀLĪ

MAJLIS KUBAH LANGIT
PESANTREN DAARUL ULUUM
BOGOR

BERSAMA / OLEH AL-USTĀDZ IQBAL HARAFA, S.Ag


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *